Mandala.dk

Velkommen - Log ind | Ny på Mandala.dk? Tilmeld dig her


Forside | Tilmeld dig | Log ind | Søg Her | Om Mandala.dk | Opslagstavle | Hjælp

ES - Nyhedsbreve
Gruppe: Evolutionære samtaler - Denne blog ejes af Johan Tino F.

Abonnér på denne blog | (RSS) Send denne blog til en ven

 

 
Nyhedsbrev 20. maj 2010
20-05-2010 af Johan Tino F.


"Bevidst forvaltning indtræffer naturligt, når mennesker er fuldt inkarnerede. Men for at være fuldt inkarneret, er et historisk menneske nødt til at tage selvets natur op til total nyvurdering, slippe sine gamle idéer og begreber, og åbne sindet for en ny og revolutionerende måde at tænke på."
- fra bogen 'Det tredje årtusind' af Ken Carey


Kære EC-Flower ... going easy with the flow


Hermed nyhedsbrev for gruppen evolutionære samtaler.
Indhold i dette brev er:

1) E-samtaler - et kosmisk faseskift i uge 26
2) Kymatica (2009) - Are we living conscious or unconscious lives?
3) Det tredje årtusind -  af Ken carey
4) Liste over næstkommende åbne møder
5) Liste over diverse relevante arrangementer

Sammen skaber vi det rum der muliggør transformationen.


Glad vilje,
Johan Tino
(webservant og initiativtager til gruppen)

p.s. Billedet er fra Anvari.org

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

1) E-samtaler - et kosmisk faseskift i uge 26


Kan du huske sidst du havde en gruppesamtale hvor "taget lettede"? ... hvor du fik et energiløft du kunne mærke flere timer - måske dage - bagefter?

Har du prøvet at danse frit i en gruppe hvor I lige pludselig "bryder igennem til den anden side"?

Har du prøvet at meditere sammen med andre hvor samværet lige pludselig "ændrede karakter"? ... hvor stilheden blev levende og samhørigheden med de andre var en oplevet realitet?


Hvis du har prøvet en eller flere af disse ting har du en idé om hvad vi sigter efter på disse aftener med overskriften "E-samtaler - et kosmisk faseskift i uge 26". Og hvis du ikke har oplevet det før (eller kan huske at du har oplevet det) så er du måske nysgerrig på hvad det mon er?

Vi starter med en kort introduktion hvor vi skitserer hvad vi sigter efter, og hvilke indre holdninger/perspektiver der kan facilitere det ... Der gennemgåes og tales om en simpel og ganske ufarlig metode indtil vi alle er trygge ved den, hvorefter dem som har lyst afprøver metoden i praksis.

Vi er max 13 deltagere, så tilmelding er nødvendig på johan_tino@hotmail.com eller tlf. 22240542 (hvis du alligevel ikke kan så husk afmelding i god tid, så en anden kan få din plads).

Pris: Kr. 50 som betales kontant

Tid (vælg een eller flere af følgende aftener i uge 26):
- Mandag den 28. juni - på H.C. Ørstedsvej
- Tirsdag den 29. juni - på H.C. Ørstedsvej
- Onsdag den 30. juni - på Oasen
- Torsdag den 1. juli - på Oasen
- Fredag den 2. juli - på H.C. Ørstedsvej

Alle aftener er kl. 19 til 21.30, kom gerne i god tid.

Sted:  
Oasen, Dronning Olgasvej 43, baghuset, 2000 Frederiksberg (www.center-oasen.dk)
eller
H.C Ørstedsvej 49 A, Baghuset, 1879 Frederiksberg C

Du er velkommen til at sende denne invitation videre til andre - såfremt aftenerne bliver fuldt booket finder vi ud af at arrangere møder andre steder i København.

Forventningsfulde (og forventningsløse) hilsener,

Suzan Erritzøe, tlf. 20829400 (www.diamondheart.dk)
og
Johan Tino, tlf. 22240542 (www.e-samtaler.dk)*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

2) Kymatica (2009) - Are we living conscious or unconscious lives?Video vil blive vist her
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

3) Det tredje årtusind -  af Ken carey


Udvalgte citater fra bogen:


"At leve spontant, instinktivt. Blot at være. At sige de rette ord uden at tænke dem på forhånd. At opleve et sindets renhed der ikke er tynget af besværlig og malplaceret ansvarlighed. At kende præcis den rette gestus, den rette adfærd, den kreative respons i enhver situation. Det er en ret, der gælder for alle mennesker."
(side 90)

"Giv jeres børn jeres kulturs redskaber, som man giver en kunstner farver og lærred. Men lad være med at fortælle dem hvad de skal tegne. Hjælp dem til at lære at udtrykke sig på måder der er meningsfulde for dem og for deres omverden. Tilbyd dem de færdigheder der skal til for at udtrykke sig mere fuldstændigt. Det selv denne generation udtrykker i sin uhæmmede kreativitet er det højere Selv, som søger at fødes i jeres verden."
(side 94)

"Den psykologiske proces der fører til opvågnen, kan beskrives på mange måder, men består grundlæggende i et identitetsskift fra en sprogligt defineret fornemmelse af selv, med rod i dit ego og en overdreven opfattelse af din sårbarhed, til en fornemmelse af identitet med rod i det forenede bevidsthedsfelt der ligger bag og inden i al individualitet. Under processen blomstrer din selvopfattelse til en nøjagtig bevidsthed om, hvem du er. Denne forvandlede bevidsthed omfatter din tidligere fornemmelse af at være én blandt mange, men den omfatter også en bevidsthed om en virkelighed større end formens evigt omskiftelige verdener, en bevidsthed med rod i den evige Værens enhed, hvorfra al individualitet udspringer."
(side 106)

"Fremtiden rummer som altid et element af overraskelse. Nogle ting er dog så sikre som stjernernes bevægelser. En mor ved aldrig nøjagtigt i hvilket øjeblik hun vil bringe sit barn til verden, men hun har en "termin", den dato hvor barnet forventes at blive født, og hvor sandsynligheden er størst. Gennem årtusinder har mennesker i forskellige traditioner fra både øst og vest været klar over, at jorden har en termin engang i løbet af det enogtyvende århundredes andet årti. Selvom mange enkeltpersoner vil vågne forud for den vågnende planetariske organismes første forenede bevægelse, vil denne bevægelse, som et første åndedrag, finde sted i ét øjeblik."
(side 145)

"Der er nemlig kun én Væren som manifesterer sig i alt hvad der er til, én drømmer bag hver arts drøm. Drømmeren vågner ufuldkomment i mågen og i søstjernen, kun delvist i blomsterne og i landjordens og havets dyr, men drømmeren søger at vågne fuldt og helt i dig."
(side 165)

"At sætte mindre pris på dig selv end Gud gør, er ikke ydmyghed - det er en ualmindelig destruktiv form for stolthed."

(side 176)

"De som prøver på at forholde sig betragtende, som forsøger at dømme og kritisere fra en teoretiserende afstand, vil opleve et tiltagende pres i retning af at sætte sig ud over deres overbevisningssystemer og træde ud i strømmen som deltagere. Efterhånden som flodens vande stiger, vil dette pres tiltage, indtil alle fortidsorienterede forståelsesstrukturer skylles bort og opløses i de levende vande. Nogle fortrækker måske hastigt til hustagene for at søge et øjebliks yderligere sikkerhed på de stærkeste af de strukturerede overbevisninger, men det er ørkesløst, og tjener i sidste ende intet formål. Den flod som i disse tider er ved at stige, vil oversvømme hele den menneskelige fortids by. Før jeres generation er gået bort, vil alle være trådt ud i dens vande, enten af egen fri vilje, eller fordi vandene er kommet til dem. Livets flod, der går over sine bredder, er en metafor; der vil ikke være tale om en bogstavelig oversvømmelse. Den oversvømmelse jeg taler om, er en strøm af stigende vibrationsfrekvenser."
(side 195)

"De der er bange for at begå fejl, tjener en frygtens gud. Deres kærlighed er ufuldkommen. Vær dristig. Hav mod til at leve din vision, trods din frygt."
(side 210)

"Jeg er livets sang. Jeg danser skabelsens dans. Jeg er alt hvad du kan være og alt hvad du er, når du er vågen. Lad dit første respons være hvad det vil, upåvirket af tidligere viden. Intet vil være som du har forestillet dig. Ingen struktur, som en subjektiv selvfølelse kunne være bevidst om, kan rumme det liv og den information der strømmer til dig i dag. Den information, som i dag strømmer ind i din bevidsthed, lader sig ikke indeholde i andet end de spontane begreber, der optræder naturligt foran den, de levende forståelsesformer der strømmer, forandrer sig og blomstrer i alle dit livs øjeblikke."
(side 211)


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

4) Næstkommende åbne møder


KØBENHAVN
- E-samtaler, et kosmisk faseskift i uge 26

- Hver aften i uge 26 (28. juni til 2. juli), kl. 19 til 21.30
- Se info under pkt. 1 ovenfor


ÅRHUS
- Mandag den 24. maj kl. 19 til 21.30

- Herluf Trollesgade 36, 3., 8200 Århus N
- Max syv deltagere
- Tilmelding til Johan på 22240542 eller johan_tino@hotmail.com
- "Vi bruger Else-Elfenben metoden som samtalestruktur. Alle er velkomne."

- Mandag den 31. maj kl. 19 til 21.30
- Herluf Trollesgade 36, 3., 8200 Århus N
- Max syv deltagere
- Tilmelding til Johan på 22240542 eller johan_tino@hotmail.com
- "Vi bruger Else-Elfenben metoden som samtalestruktur. Alle er velkomne."

- Mandag den 7. juni kl. 19 til 21.30
- Herluf Trollesgade 36, 3., 8200 Århus N
- Max syv deltagere
- Tilmelding til Johan på 22240542 eller johan_tino@hotmail.com
- "Vi bruger Else-Elfenben metoden som samtalestruktur. Alle er velkomne."


Du kan orientere dig om nye møder på e-samtaler.dk under 'events'

Hvis du ønsker at hjælpe os med et lokale og med at vælge et tidspunkt, kan du sende info om det på johan_tino@hotmail.com.

Helst på følgende form:
- dato og tidspunkt for hvornår du vil afholde mødet
- adressen hvor det afholdes
- max antal deltagere
- en email eller tlf. som folk kan tilmelde sig på
- Evt. din hjemmeside adresse
- Evt. info om afvigelser ift. konceptet


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

5) Diverse relevante arrangementer


KØBENHAVN
- Mal dit personlige billede og lær at tolke det
- Lørdag den 29. maj og lørdag den 12. juni, kl. 10 til 16

- Vibeholmsvej 24,1. 2605 Brøndby
- Tilmelding til Sannemarie på 29277410
- Pris kr. 1000 incl. materialer
- Mere info på dette link

Hvis du kender til en begivenhed som du synes passer ind i hvad vi laver i gruppen her, er du velkommen til at sende info til johan_tino@hotmail.com


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


Nyhedsbrevet udsendes til ca tusind medlemmer
1 kommentarer - Webadresse

 
Se alle indlæg for:

Maj 2010 (1)

April 2010 (1)

Marts 2010 (1)

Februar 2010 (1)

Januar 2010 (1)

December 2009 (1)

Oktober 2009 (1)

September 2009 (1)

August 2009 (1)

Juli 2009 (1)

Juni 2009 (1)

Maj 2009 (1)

Marts 2009 (2)

Januar 2009 (1)

December 2008 (1)

November 2008 (1)

Oktober 2008 (2)

September 2008 (1)

 
     
Webadresse: http://www.mandala.dk/blogs/ESnyhedsbreve

Giv os et tip, hvis du synes denne blog virker uetisk eller upassende, ved at klikke her.Besøg også den nye Mandala.dk: Grupper Grupper Blogs Blogs Chat Chat Opslag Opslag  Events Events Musik & Podcast Musik & Podcast

Weavers