Tarotlæsning

Nærværende tydning

Kære besøgende

Lidt om min baggrund

Jeg er tarotlæser, er 34 år, tidligere billedkunstlærer og læser nu til sygeplejerske.

Jeg er opvokset i et hjem hvor åndelige emner, helse og sundhed var en naturlig del af livet.

I 16 års alderen lærte min mor mig at lægge og tyde tarotkort.Min mor har i mange år kombineret tarotkort og horoskoper i sin konsultation. Hun er nu pensioneret,og jeg går videre, dog kun med udgangspunkt i tarotkortene.

Jeg har haft egen konsultation nu i 5 år, men har i det samlet hele 14 års erfaring og har igennem årene udviklet min egen måde at lægge og tyde kortene på. Jeg bruger kortene som led i brugen af mine psykiske evner. Kortene, lægger jeg med hjertet, forstået på den måde, at jeg søger, at give spørgeren det bedste ud fra den situation han/hun sidder i. Kortene bruger jeg som et redskab til at komme bag om de ting der sker. Derudover holder jeg meget af billedernes symbolik og mystik. Mange løsninger kan findes i tarotkortene, men det er stadigvæk spørgerens eget bevidste valg, der er det afgørende for udfaldet. Det der er min opgave er, at kigge på indflydelser, psykiske mønstre og spørgerens egne ressoucer og bevidstliggøre disse.

Jeg kan som regel se, hvad der kommer til at præge tiden inden for det næste halve år, dog ikke altid. Oftes er det også her og nu billeder.

send en email hvis dette vækker din interesse. Bruger du selv kortene kan vi udveksle erfaringer og jeg kan eventuelt besvare spørgsmål omkring brug af tarotkort.

Kærlig hilsen tarotlæser Helene H Jensen
Helene H Jensen

Få din egen gratis webside på Gaia. Gaia er en gratis service fra Mandala.dk